PRVNÍCH5 SMSZDARMA

Všeobecné obchodní podmínky

Vymezení pojmů a úvodní ustanovení

Vymezení pojmů pro účel těchto všeobecných obchodních podmínek

Služba Připomenu.cz (www.pripomenu.cz) - "dodavatel," "služba"

Uživatel využívající služeb Připomenu.cz - "uživatel"

Všeobecné obchodní podmínky - "VOP"

Nezpoplatněné - uživatel není povinen za užívání služby platit

Zpoplatněné - uživatel je povinen za užívání služby platit

 

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro všechny návštěvníky služby Připomenu.cz. Využíváním služeb nabízených na webu Připomenu.cz se zavazujete k dodržování těchto všeobecných obchodních podmínek. Pokud s některým nebo všemi body těchto VOP nesouhlasíte, je Vám zakázáno službu využívat. Služba je vlastněna a provozována -  Jan Hlavsa, IČ 76665381, sídlo Na okraji 335/42b, 162 00, Praha 6.

Nabízené služby nezpoplatněné

Připomenu.cz nabízí následující nezpoplatněné služby:

1. E-mail připomínky - na uživatelem specifikovanou e-mailovou adresu je v uživatelem specifikovaný čas zaslán e-mail s obsahem vloženým uživatelem. Uživatel též může nastavit opakovací frekvenci zasílání.

Nabízené služby zpoplatněné, ceny

Připomenu.cz nabízí následující zpoplatněné služby:

1. SMS připomínky - na uživatelem specifikované telefonní číslo je v uživatelem specifikovaný čas zaslána SMS zpráva o rozsahu jedné nebo více navazujících zpráv s obsahem vloženým uživatelem. Uživatel též může nastavit opakovací frekvenci zasílání.

2. SMS příjemci e-mailu - uživatel při odesílání libovolného e-mailu do pole CC (kopie) nebo BCC (skrytá kopie) vloží telefonní číslo příjemce ve formátu +420xxxxxxxxx@pripomenu.cz a na uvedené telefonní číslo je v tu chvíli zaslána SMS s informací o příchozím e-mailu s uvedením odesílatele a předmětu e-mailu.

3. SMS při přijetí e-mailu - uživatelovi je zaslána SMS v případě, že mu do jeho e-mailové schránky dorazí e-mail  z předem nadefinované adresy.

4. Psaní SMS z e-mailu - uživatel může zasílat SMS z libovolného e-mailového klienta.

 

Cena za jednu SMS (160 znaků) je 0,99 Kč.

Podrobnosti o nastavení jednotlivých služeb naleznete v sekci Jak to funguje

Platba za zpoplatněné služby, dobíjení kreditu

Platba za zpoplatněné služby

Platba za zpoplatněné služby probíha automatickým odečtením příslušné výše kreditu z účtu uživatele.

 

Dobíjení kreditu

Dobití kreditu je možné po přihlášení do služby. Služba nabízí následující metody dobití:

1. Platba kartou - uživatel je po zvolení dobíjené částky přesměrován na zabezpečenou platební bránu Gopay.cz kde provede platbu a po úspěšném provedení platby je přesměrován zpět do služby, kde mu je kredit navýšen o dobíjecí výši.

2. Bankovní převod - uživatelovi je po zvolení dobíjené částky zobrazen platební pokyn, který obsahuje variabilní symbol a číslo bankovního účtu služby. Po připsání částky na bankovní účet služby je uživatelůk kredit navýšen o dobíjecí výši.

3. Premium SMS - uživatel je po zvolení dobíjené částky přesměrován na zabezpečenou platební bránu Gopay.cz kde jsou mu zobrazeny pokyny pro zaslání Premium SMS (telefonní číslo a tvar SMS zprávy). Po úspěšném provedení platby je přesměrován zpět do služby, kde mu je kredit navýšen o dobíjecí výši.

 

V případě platby metodou 1 nebo 3 může dojít k malé časové prodlevě (v řádu vteřin až minut), než je navýšení kreditu vidět v uživatelském prostředí služby.

Odpovědnost dodavatele

Služba není v žádném případě odpovědná za jakékoli škody, vyplývající z nedostupnosti nebo nemožnosti službu využívat, za její výpadky či jiná omezení vyplývající z nefunkčnosti služby.

Služba není odpovědná za doručení nebo nedoručení jakéhokoli e-mailu nebo SMS v rámci nabízených služeb.

Služba není zodpovědná za obsah SMS nebo e-mailu skrze jí zaslaných, tato zodpovědnost je na uživateli.

Povinnosti uživatele

Uživatel je povinen službu využívat v souladu se zákony České republiky. Výslovně je zakázáno službou zasílat jakékoli nevyžádané sdělení.

Ochrana osobních údajů uživatele

Pravidla pro ochranu osobních údajů uživatele  jsou uvedena v sekci Ochrana osobních údajů

Ukončení používání služby, refundace, reklama, ostatní

Uživatel má právo službu využívat po jakkoli dlouhou dobu, s jakýmkoli součtem dobitých částek do kreditu.

Provozovatel služby má právo na mazání připomínek, jejichž obsah je v rozporu se zákony České republiky, má charakter spamu, nebo z jiného důvodu, který provozovatel uzná za vhodný.

V případě ukončení využívání služby uživatelem nemá uživatel nárok na vrácení zbytkového kreditu - refundaci. V této věci si služba vymiňuje výjímku a na základě e-mailové žádosti zbytkový kredit uživateli refundovat.

Služba má právo do rozesílaných e-mailů (nikoli SMS) vkládat reklamní sdělení třetích stran, jejichž výběr je výlučně na uvážení služby. Osobní údaje uživatelů nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám, viz Ochrana osobních údajů.

Změna Všeobecných obchodních podmínek

Připomenu.cz má právo kdykoli a bez přechozího upozornění změnit tyto své VOP. Využíváním služby uživatel souhlasí s aktuální verzí VOP v daném okamžiku.